Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 20/05/2022  07:39
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Huỳnh Quốc Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Thị Bích Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; các Báo cáo viên cấp tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

 

Sau 01 năm thực hiện, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

 

Từ đó đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

 

Kết luận số 01-KL/TW được triển khai thực hiện rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19, nhất là việc giải quyết việc làm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch; thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp, các ngành trong cả nước. Kết quả đó góp phần siết chặt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

 

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

 

Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

 

Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới./.

 

                                                                                                    Lê Hằng