Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế dịch vụ chuyên nghiệp, giàu bản sắc
Ngày đăng: 24/05/2022  10:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/5/2022, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu: "Phát triển ngành du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế dịch vụ chuyên nghiệp, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh ngày càng cao trong cả nước, kết nối và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

 

Ảnh minh họa

 

Theo Nghị quyết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và đạt một số kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của ngành du lịch từng bước được nâng lên. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch được quan tâm, đổi mới; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tiếp tục được đầu tư. Đã bước đầu hình thành một số điểm du lịch với các sản phẩm du lịch đặc trưng; chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng nâng lên. Tổng lượt khách giai đoạn 2016-2020 đạt trên 1,8 triệu lượt người, doanh thu du lịch bình quân hằng năm đạt trên 200 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tuy nhiên, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh chưa được khai thác hiệu quả. Hạ tầng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng phục vụ của ngành du lịch chưa cao; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú. Công tác thu hút đầu tư du lịch gặp nhiều khó khăn; vai trò tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch còn hạn chế.

 

Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025, kêu gọi xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 05 khách sạn cao cấp hạng từ 4 đến 5 sao. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, các hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ ở phân khúc trung bình và bình dân.

 

Công nhận ít nhất 01-02 khu, 04-08 điểm du lịch địa phương. Thu hút đầu tư 02 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao. Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 01 làng văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du lịch; xây dựng từ 01-02 sản phẩm du lịch đặc trưng.

 

Phấn đấu xây dựng Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông) cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia, trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.

 

Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 2,5 triệu lượt người. Số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại tỉnh từ 02 ngày trở lên; Lao động phục vụ trong ngành du lịch khoảng 3.000 người (trong đó lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 1.500 người).

 

Tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh.

 

Đến năm 2030, có ít nhất 9-10 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn hạng từ 4 đến 5 sao; Công nhận thêm 01-02 khu du lịch cấp tỉnh, 06-10 điểm du lịch địa phương. Thu hút đầu tư thêm 01 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao.

 

Phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí để công nhận Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông đạt chuẩn Khu du lịch cấp quốc gia.

 

Phấn đấu đón trên 3,5 triệu lượt khách du lịch; Lao động phục vụ trong ngành du lịch khoảng 3.500 người (trong đó lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 2.000 người). Tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 15% GRDP của tỉnh.

 

Để thực hiện những mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc phát triển du lịch của địa phương; Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; ban hành cơ chế, chính sách; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch; Nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm du lịch, ưu tiên sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc riêng; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch

 

Nghị quyết được phổ biến đến chi bộ.

 

Thái Ninh