Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, bảo vệ rừng
Ngày đăng: 16/06/2022  09:15
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 15/6, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp thuộc tỉnh và các Ban quản lý rừng đặc dựng, phòng hộ.
Quang cảnh buổi làm việc

 

Tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp thuộc tỉnh và Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc tỉnh và các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ triển khai kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo của các đơn vị chủ rừng ý kiến phát biểu của các đại biểu dự buổi làm việc đã đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị chủ rừng đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; viên chức, người lao động hầu hết được giải quyết chế độ chính sách theo nguyên vọng, đúng chế độ của Nhà nước, đảm bảo an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. 

 

Để giải quyết các vướng mắc khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc tỉnh và các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp và  hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tập trung thực hiện các nội dung sau:

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục theo dõi đôn đốc các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng; trồng rừng và phát triển rừng theo Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan cập nhật, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp thuộc tỉnh và các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định; Phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về giao diện tích rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý (chưa có kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng) cho các chủ rừng là các Ban Quản lý rừng và các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp để quản lý bảo vệ; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1047/QĐ-UBND, ngày 10/11/2021 cho phù hợp với kết quả nhận bàn giao diện tích rừng hiện do UBND cấp xã đang quản lý cho các chủ rừng là các Ban Quản lý rừng và các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp để quản lý bảo vệ;...

 

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, cân đối, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để các đơn vị thực hiện trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt để hướng dẫn các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp thuộc tỉnh lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

Hữu Phương