Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động
Ngày đăng: 23/08/2022  08:27
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2746/UBND-KGVX về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu sở Y tế tăng cường và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2416/UBND-KGVX ngày 27/7/2022 trước ngày 31/8/2022.

 

Tổ chức tiêm chủng khoa học, an toàn, hiệu quả theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. Tổ chức các điểm tiêm lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp nhằm tăng cường tiến độ tiêm chủng.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh đối với các đơn vị chậm triển khai.

 

Phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về biến chủng mới, hiệu quả và sự cần thiết của việc tiêm chủng đủ mũi và các mũi nhắc lại, động viên công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế hưởng ứng và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng quy định.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng