Thứ 4, Ngày 07/12/2022 -

Hội nghị đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá học đường
Ngày đăng: 23/08/2022  08:46
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 22/8, Bộ GD-ĐT phối hợp với Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành về việc đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá học đường.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Sở GD-ĐT; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; các huyện, thành phố và đại diện các trường học…

 

Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội quan tâm. Nhờ đó, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội.

 

Gần đây nhất ngày 01/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường. Chỉ thị là cơ sở, căn cứ tạo ra những chuyển biến tích cực về văn hóa học đường trong thời gian tới.

 

Xác định xây dựng môi trường văn hóa trong trường học đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh, sinh viên, do đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực tế công tác xây dựng văn hoá học đường hiện nay; xác định vai trò, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức có liên quan. Từ đó, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 08, ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường như: Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Công tác chỉ đạo triển khai Đoàn, Hội, Đội về các giải pháp phối hợp với ngành Giáo dục trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường…

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của ngành GD-ĐT, sự phối hợp của các ngành, địa phương trong phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ" cho học sinh, sinh viên; đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của xây dựng văn hoá học đường và kiên trì tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra; tập trung quán triệt, tuyên truyền về văn hoá học đường để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

 

Rà soát, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tích cực huy động các nguồn lực đầu cơ sở vật chất trong trường học; các thầy cô giáo trở thành các tấm gương trong xây dựng các mô hình điểm về văn hoá học đường; học sinh ứng xử có văn hoá trong và ngoài nhà trường và cả trên không gian mạng.

 

Đồng thời, hoàn thiện các quy định pháp luật; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, quy chế, hướng dẫn liên quan tới xây dựng văn hóa học đường. Trong quá trình thực hiện, cần gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

 

Xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa học đường xanh, sạch đẹp, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và thân thiện. Lấy con người làm trung tâm, ưu tiên bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, tính trung thực và tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực tự học, ý thức tự chủ, tự trọng, tự chịu trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh, tư duy phản biện, phong cách làm việc khoa học.

 

Tại tỉnh Kon Tum, thời gian qua, vấn đề xây dựng văn hoá học đường luôn được quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh./.

 

Dương Nương