Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Những mục tiêu cụ thể về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày đăng: 25/08/2022  10:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/8/2022, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, mục tiêu chung là kết cấu hạ tầng đô thị được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh và bền vững, giữ vai trò động lực thúc đẩy và đóng góp quan trọng vào quy mô kinh tế của tỉnh; Chất lượng cuộc sống tại đô thị ở mức cao, văn minh, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng.

 

Đến năm 2025, toàn tỉnh có 11 đô thị

 

Nghị quyết đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 0,77-1,0%.

 

Toàn tỉnh có 11 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại II (TP. Kon Tum), 03 đô thị loại IV (huyện Ngọc Hồi, thị trấn Đăk Tô, thị trấn Đăk Hà), 07 đô thị loại V (gồm 04 đô thị hiện hữu: Thị trấn Đăk Rve, thị trấn Măng Đen, thị trấn Sa Thầy, thị trấn Đăk Glei; thành lập mới 03 đô thị tại trung tâm các huyện: Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai).

 

100% các đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11-16%. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-8m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt trên 24m2.

 

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

 

Đến năm 2030, có từ 11 đến 13 đô thị

 

Mục tiêu đến năm 2030: Tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt trên 1,0%.

 

Toàn tỉnh có từ 11 đến 13 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại II (TP. Kon Tum), 04 đô thị loại IV (thị xã Ngọc Hồi, thị trấn Đăk Tô, thị trấn Đăk Hà, thị trấn Sa Thầy), 06 đến 08 đô thị loại V (thị trấn Đăk Rve, thị trấn Măng Đen, thị trấn Đăk Glei, thị trấn Kon Rẫy, thị trấn Tu Mơ Rông, thị trấn Ia H’Drai; dự kiến thành lập mới từ 01 đến 02 đô thị loại V tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei).

 

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu (đối với các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới) các đô thị đạt 100%. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt  trên 16%. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 8-10m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 30m2.

 

Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động tiên tiến nhất; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

 

Về tầm nhìn đến năm 2045, theo Nghị quyết, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình của cả nước. Hệ thống đô thị có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn.

 

Để thực hiện đạt các mục tiêu, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CTXH, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh; Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới; Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh; Nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh trật tự tại các đô thị; Phát triển kinh tế khu vực đô thị...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Thái Ninh