Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Khắc phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn
Ngày đăng: 25/08/2022  15:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2789/KH-UBND khắc phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn.

Kế hoạch nhằm mục đích đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục tình nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2161/UBND-KGVX ngày 07/7/2022 về trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Hồng, Tổ đại biểu huyện Kon Rẫy.

 

Để Kế hoạch đạt được mục đích đề ra các nội dung và giải pháp cần triển khai gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ ngành Y tế tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chú trọng, chủ động thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh.

 

Triển khai kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách về tiền lương đối với công chức, viên chức tại cơ sở y tế công lập; chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngay sau khi được Chính phủ ban hành.

 

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai hiệu quả Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, để phát huy, tận dụng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có kinh nghiệm công tác tiếp tục cống hiến cho ngành Y tế, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

 

Tiếp tục quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ, chú trọng y tế cơ sở nhằm cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần đảm bảo sự công bằng, hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

 

Thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ. Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển dịch vụ kỹ thuật mới, tăng nguồn thu từ công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải thiện từng bước đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng