Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh
Ngày đăng: 05/09/2022  08:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2899/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 982/KH-UBND ngày 08/4/2022 về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2022; Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

 

Phối hợp tốt với ngành y tế triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán, sạt lở, sụt lún… phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nơi ngập lụt, bão lũ, sạt lở, động đất bảo đảm hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.

 

Lồng ghép truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch với các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình, phong trào và các dự án khác.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phù hợp tình hình dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

 

Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế các cấp về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch, bệnh; hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán, sạt lở, động đất (nếu có); an toàn thực phẩm; xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo quy định.

 

Hướng dẫn cơ quan, địa phương triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả theo đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 4500/BYT-MT ngày 22/8/2022.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng