Thứ 4, Ngày 07/12/2022 -

Khai mạc Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI
Ngày đăng: 30/09/2022  10:30
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng). Đồng chí Dương Văn Trang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hoà – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan trung ương tại Đà Nẵng; 48/48 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; trưởng các cơ quan trung ương tại tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang nhấn mạnh: Các nội dung trình Hội nghị đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, quy định và đã xem xét cho ý kiến trước khi trình Hội nghị. Thời gian Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, song những nội dung mà Hội nghị thảo luận, thông qua và quyết định là những vấn đề lớn, quan trọng. Vì vậy, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Hội nghị. Đồng thời, liên hệ với hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các Báo cáo để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các hạn chế đã nêu.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo Chương trình làm việc, Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế số 05-QC/TU); (3) Các dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 "về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"; (4) Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Tỉnh ủy những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay./.

 

Dương Nương