Thứ sáu, Ngày 01/03/2024 -

Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đăk Hà
Ngày đăng: 11/11/2022  07:45
Mặc định Cỡ chữ
UBND huyện Đăk Hà vừa có kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 09/11/2022 về kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, công nhận thêm 01 Khu di tích lịch sử cấp tỉnh (Đập Mùa Xuân). Tập trung tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa, trùng tu Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601.

 

Tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động nguồn lực để triển khai các dự án về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm của huyện. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu Làng du lịch văn hóa cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà.

 

Phối hợp thu hút đầu tư kinh doanh Khu du lịch Rừng Đặc dụng Đăk Uy theo hướng cho thuê rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, safari và nghiên cứu khoa học rừng đặc dụng theo quy định.

 

Thu hút doanh nghiệp đến khai thác, quản lý sử dụng diện tích đất khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông; xây dựng một số mô hình du lịch cộng đồng (homestay) gắn với khai thác các hoạt động giải trí tại lòng hồ thủy điện PleiKrông.

 

Giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho khoảng 100 lao động thường xuyên, 200 lao động mùa vụ trong ngành du lịch.

 

Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cơ bản phục vụ khách du lịch (Du lịch sinh thái, du lịch tìm hiểu trải nghiệm, du lịch văn hóa lễ hội, ẩm thực dân gian…) với chất lượng và mạng lưới quy mô liên kết tốt hơn.

 

Phấn đấu đón lượng khách nội, ngoại địa đến tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm du lịch tại địa phương đạt từ 10.000 - 20.000 khách/năm.

 

Phấn đấu đến năm 2030, Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà là một trong các điểm du lịch được quan tâm của tỉnh trong bình chọn của khách du lịch.

 

Tiếp tục xây dựng và hình thành 01 làng du lịch văn hóa cộng đồng tại thôn Kon Gung, thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar.

 

Đưa nhà thờ lớn của Giáo xứ (công trình có quy mô lớn, kiến trúc đẹp) tại thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui gắn với tham quan Di tích lịch sử Đập Mùa Xuân, xã Đăk Ngọk sẽ thu hút du khách tham quan.

 

Thu hút tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư đa dạng hóa các loại hình du lịch tiềm năng tại huyện; xây dựng thêm ít nhất 01 khách sạn đạt chuẩn 2 sao trở lên; phấn đấu có ít nhất 01 công ty du lịch lữ hành đóng chân trên địa bàn.

 

Khai thác hiệu quả các dự án, sản phẩm du lịch đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân. Tạo việc làm cho khoảng 500 lao động trong ngành du lịch tại địa phương.

 

Phấn đấu đón lượng khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch tại địa phương đạt từ 20.000 - 30.000 khách/năm.

 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND huyện đề ra một số giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc phát triển du lịch của địa phương; rà soát lại công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên lĩnh vực du lịch; nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực du lịch; huy động các nguồn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ du lịch; nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm du lịch, ưu tiên sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc riêng...

                                                                                                 Lê Hằng