Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tham mưu, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh
Ngày đăng: 23/11/2022  10:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3987/UBND-KGVX về việc tham mưu, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (Ban Tổ chức) chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan: Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo để rà soát, bổ sung, hoàn thiện và phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật “Đi về phía mặt trời”; makét sân khấu nghệ thuật Lễ kỷ niệm; triển khai các nhiệm vụ, thủ tục theo đúng các quy định hiện hành.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tham mưu công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động liên quan đảm bảo chất lượng, tiến độ.

 

Những nội dung phát sinh, vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo theo quy trình, quy định.

 

Các Sở, ngành, đơn vị; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 3270/KH-BTC ngày 30/9/2022 của Ban Tổ chức về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh. Trong đó lưu ý việc xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện; hiện nay, một số đơn vị, địa phương đã triển khai; yêu cầu các đơn vị, địa phương còn lại khẩn trương thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

 

Trần Huệ - Huy Thông