Thứ 3, Ngày 23/04/2024 -

Tổng kết công tác Dân vận năm 2022
Ngày đăng: 28/12/2022  09:55
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 27/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác Dân vận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tháp -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

 

Năm 2022, với sự nỗ lực của cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Cùng với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, chủ động chăm lo đời sống cho các hộ ng.èo, gia đình chính sách, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

 

Đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tổ chức tham hỏi động viên, tặng quà cho người có công, đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng trong các dịp Lễ, Tết; công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và các di tích cách mạng từng bước được bảo tồn, phát huy. Vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp các ngành phát động.

 

Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục có những chuyển biến tích cực; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

 

Với những kết quả đạt được, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; trọng tâm là thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/02/2021 về chủ trương triển khai Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vừng", gắn với Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn được phù hợp trên địa bàn tỉnh".

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác dân vận trong thời gian qua.

 

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan trong khối Mặt trận - đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng theo phương châm "bám làng", "sát hộ", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng khối Mặt trận - đoàn thể vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp.

 

Tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, những vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở; theo dõi việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân vận nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng ở cơ sở.

 

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên cơ quan; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận nhiệt tình, năng động "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Mỗi cán bộ làm công tác dân vận phải có lý luận, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, gắn với tăng cường đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

Lê Hằng