Thứ sáu, Ngày 19/04/2024 -

Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về CB,CC,VC
Ngày đăng: 30/12/2022  10:22
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ, ngành đã nhấn nút khai trương, đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi vào hoạt động. Dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; lãnh đạo Sở Nội vụ và VNPT Kon Tum.

 

Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành bấm nút khai trương CSDLQG về CBCCVC

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước, Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, xác định nhiệm vụ xây dựng CSDLQG về CBCCVC là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, không chỉ của Bộ Nội vụ mà còn của tất cả các Bộ, ban, ngành và địa phương.

 

Sau gần 2 năm chuẩn bị, tháng 5/2022, Bộ Nội vụ đã ký kết chương trình hợp tác xây dựng CSDLQG với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). VNPT đã triển khai các giải pháp kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin phù hợp nhất cho dự án. Đặc biệt là việc xây dựng và triển khai dự án CSDLQG về dân cư, việc tích hợp với CSDLQG về dân cư để đồng bộ với dữ liệu CBCCVC đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

 

Đến thời điểm này, CSDLQG về CBCCVC đã hoàn thành xong các giai đoạn thiết kế, xây dựng phần mềm, lắp đặt thiết bị hạ tầng, cài đặt hệ thống, đào tạo và triển khai trên phạm vi toàn quốc (96 bộ, ngành, địa phương). Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp triển khai thí điểm tại Đà Nẵng, Bến Tre để làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, danh mục dữ liệu dùng chung và biểu mẫu.

 

Hệ thống bắt đầu triển khai chính thức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022 và đến thời điểm này đã tích hợp, đồng bộ được dữ liệu của 35 bộ, ngành, địa phương vào CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước. Cùng với đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các bộ, ngành, địa phương còn lại, cũng như đồng bộ bổ sung, làm giàu dữ liệu để đảm bảo CSDLQG được đầy đủ.

 

Thời gian tới, CSDLQG về CBCCVC sẽ được khai thác trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống. CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước dự kiến quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.

 

Việc triển khai thành công CSDLQG về CBCCVC là chìa khóa để Bộ Nội vụ tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, chính sách và quản lý biên chế, quản lý, sử dụng CBCCVC trên toàn quốc. Đây cũng là một trong những tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực./.

 

Dương Nương