Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng: 04/01/2023  14:47
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 04/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; ước cả năm đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 3,15%.

 

Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8,02% (mục tiêu là 6-6,5%). Thu ngân sách nhà nước tăng 14%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,5% so với năm 2021. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021. Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

 

Để đạt được những kết quả trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp rất quan trọng. Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội, bộ đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

 

Bộ cũng đã kịp thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để tham mưu các kịch bản phát triển phù hợp, các giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu nghiên cứu, triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách phát huy mô hình kinh tế mới như: kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn…

 

Tại hội nghị, tham luận của các bộ, ngành, địa phương đã góp phần làm rõ hơn nữa những thành tựu về mọi mặt mà đất nước ta đạt được trong năm 2022. Từ đó, làm rõ vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả Bộ KH&ĐT đạt được trong năm qua. Trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Để giữ vững kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn… Bộ KH&ĐT tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và ngoài nước, trên cơ sở nguồn lực của đất nước và ngoài nước tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu chiến lược, đề ra những cơ chế, chính sách hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tiếp tục tham mưu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ, gắn với tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả theo đúng quan điểm, chủ trương, định hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Tham mưu thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước song song với phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng KHCN phù hợp với xu thế mới, nâng cao năng suất, chất lượng. Phân bổ nguồn lực Nhà nước phù hợp, hiệu quả, tránh dàn trải, tập trung cho đầu tư phát triển.

 

Tích cực chuyển đổi số, gắn với công tác thống kê “đúng - đủ - sống - sạch”. Làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách. Làm tốt công tác cơ quan đầu mối tham mưu đối ngoại với nước bạn Lào, Campuchia. Tiếp tục phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, nhịp nhàng. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng năng lực quản lý các cấp. Tiếp tục đoàn kết trong nội bộ, tinh giản bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động...

 

Minh Huệ