Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Ngày đăng: 03/02/2023  21:05
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 3/2, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Phạm Đình Thanh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc

 

Tiếp, làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT; qua theo dõi, ngành Giáo dục đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT.

 

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đã chủ động, tham gia tích cực trong công tác triển khai, tuyên truyền, vận động, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhờ đó, đã tạo hiệu ứng tích cực của xã hội về thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh.

 

Ngành Giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu các cấp có thẩm quyền tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 (về triển khai kế hoạch giáo dục, về đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá và đổi mới phương pháp dạy học). Việc lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện minh bạch, khách quan, đúng quy định, bảo đảm công bằng trong tiếp cận các đầu sách/môn học. Việc xây dựng tài liệu giáo dục địa phương được tiến hành kịp thời, chất lượng.

 

Cơ sở vật chất được quan tâm ưu tiên tăng cường, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, từng bước khắc phục các khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

 

Các giải pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công tác đối với đội ngũ nhà giáo được quan tâm triển khai hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu, từng bước nâng cao chất lượng dạy học ở các cấp, đặc biệt là đáp ứng tốt yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 trên địa bàn tỉnh (Tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn giảm còn 15%, 100% giáo viên được bồi dưỡng theo các chuyên đề và bồi dưỡng thường xuyên). Các đơn vị, địa phương đã chủ động tuyển dụng giáo viên nhằm bổ sung, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác, bỏ việc; chủ động, linh hoạt phân công, sắp xếp giáo viên dạy học khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại các địa phương.

 

Chất lượng dạy học ở các cấp được củng cố, nâng cao. Chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm duy trì. 

 

Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số cơ sở giáo dục còn thiếu, chưa đồng bộ so với yêu cầu triển khai Chương trình GDPT hiện hành và Chương trình GDPT 2018; Công tác chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn nhất định; Chất lượng giáo dục vùng DTTS tuy có cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách so với vùng thuận lợi; chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa phát huy tốt tiềm năng; Cơ chế phối hợp với các đơn vị trong tham mưu các nhiệm vụ đôi lúc chưa kịp thời; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo phân cấp quản lý hiệu quả chưa cao.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt được và nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện; tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thành công Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

phát biểu kết luận

 

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao các ngành rà soát lại việc thực hiện 2 nghị quyết này trên địa bàn, có kiến nghị cụ thể đối với từng vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai. Đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương liên quan xem xét tháo gỡ để góp phần vào phát triển KT-XH của địa phương./.

Dương Nương