Thứ 4, Ngày 19/06/2024 -

Thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
Ngày đăng: 06/02/2023  09:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 786-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban thường trực.

 

Ban Chỉ đạo có các thành viên, gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hóa xã hội; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm đúng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm (2023-2025) đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả...

 

Thái Ninh