Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Thông tin sau Kỳ họp lần thứ 16 của UBKT Tỉnh ủy
Ngày đăng: 29/03/2023  10:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/03/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thống kết luận một số nội dung:

 

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Văn Bắc, đảng viên, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông.

 

UBKTTU nhận thấy, trong giai đoạn từ tháng 1/2020-1/2021, đồng chí Vũ Văn Bắc với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu đã vi phạm quy định của Đảng, trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện công vụ không đúng quy định của pháp luật, để xảy ra vụ việc phá rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 487 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông quản lý, gây thiệt hại tài nguyên rừng, nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời. Vi phạm của đồng chí Vũ Văn Bắc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí Vũ Văn Bắc trực tiếp lãnh đạo, quản lý. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKTTU quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Vũ Văn Bắc, đảng viên, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; nguyên là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông.

 

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí A Byot, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

 

UBKTTU nhận thấy, đồng chí A Byot với vai trò, trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm quy định của Đảng, thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện công vụ không đúng các quy định của pháp luật về đất đai, như: giảm diện tích đất và tự ý xác định là đường giao thông trên sơ đồ trích lục thửa đất, cho phép dịch chuyển vị trí đất ở không đúng quy định và trực tiếp ký một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí A Byot công tác.

 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, UBKTTU quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Khiển trách.

 

UBKTTU đã xem xét nội dung vi phạm của một số đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Kon Tum theo Kết luận Thanh tra số 2963/KL-UBND, ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kết luận Thanh tra số 04/KL-STNMT, ngày 02/6/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền.

 

Cũng tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

 

Cổng TTĐT tỉnh