Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Kiểm tra công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày đăng: 29/03/2023  13:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/03/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ban hành Kế hoạch số 851/KH-BCĐCĐS về việc Kiểm tra công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Theo đó, thời gian kiểm tra từ ngày 01/5/2023 đến 31/5/2023.

 

Đối tượng kiểm tra là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và thành phố Kon Tum (đối với UBND cấp huyện đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại 02 xã, do UBND cấp huyện đề xuất).

 

Những nội dung kiểm tra trong đợt này gồm: Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành về chuyển đổi số; Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Triển khai phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

 

Kế hoạch kiểm tra nhằm mục đích dánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, kết quả tích cực đã đạt được, những phương pháp, kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện; phát hiện tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề xuất biện pháp, giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.

 

Trần Huệ - Diệu Linh