Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổng kết giao ước thi đua năm 2022
Ngày đăng: 30/03/2023  16:08
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 30/3, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự chỉ đạo hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo UBND và Ban Thi đua 10 tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung. Thay mặt UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

 

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung gồm 10 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi; có diện tích tự nhiên 87.183,5 km2, dân số trên 12 triệu người; 122 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.544 đơn vị hành chính cấp xã.

 

Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm đặc biệt đến công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được ban hành kịp thời; các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện mạnh mẽ, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, được xã hội đồng tình hưởng ứng; công tác khen thưởng tiếp tục được các tỉnh quan tâm triển khai theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua yêu nước được các tỉnh trong Cụm thi đua quan tâm thực hiện và có nhiều đổi mới, nhiều gương điển hình thật sự tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

 

Các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức, phát động và thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp bách của địa phương. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế các tỉnh trong Cụm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; sản phẩm chủ lực của từng tỉnh được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu ngân sách các tỉnh đều tăng so với dự toán Trung ương giao

 

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức các đợt thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo, thu hút đầu tư, cải cách hành chính…

 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua một cách linh hoạt, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình hay có tính khả thi cao và hiệu quả của các tỉnh trong Cụm thi đua thời gian qua.

 

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Cụm thi đua tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; cần tích cực giao lưu hợp tác, liên kết phát triển; tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực; chủ động phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, khen thưởng điển hình tiên tiến, nhân tố mới bằng nhiều hình thức phù hợp; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực hiện có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, các tập thể nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,…

 

Các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023

 

Tại hội nghị, các tỉnh đã bình xét thi đua, suy tôn tỉnh Bình Định, Đắk Nông để đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua; các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thống nhất giới thiệu tỉnh Bình Định làm Cụm trưởng, tỉnh Lâm Đồng làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2023 để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định. Đồng thời, thảo luận, thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2023./.

 

Hương Giang