Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Đến năm 2025, tỉnh có từ 250 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên
Ngày đăng: 31/03/2023  22:10
Mặc định Cỡ chữ
Đây là một trong những mục tiêu triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 908/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

 

Kế hoạch nhằm mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

 

Các mục tiêu cụ thể

 

Đến năm 2025 duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận sao OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia của giai đoạn 2018 - 2021; tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, trong đó: Phấn đấu có ít nhất 250 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó xây dựng được ít nhất 10 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia (sản phẩm 5 sao).

 

Phấn đấu ít nhất có 50% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 30% chủ thể là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị khép kín, gắn với vùng nguyên liệu ổn định, trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng (trong đó có ít nhất 50% sản phẩm OCOP hiện có được củng cố và nâng cấp).

 

Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%.

 

Có ít nhất 20-30% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...); tiếp tục củng cố, nâng cấp 01 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP của tỉnh; phấn đấu mỗi huyện, thành phố có 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

 

Có ít nhất 10% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống của tỉnh.

 

6 nhóm sản phẩm

 

Theo kế hoạch, Chương trình OCOP được triển khai thực hiện đến hết năm 2025 đối với các chủ thể là các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể bao gồm: Các chủ thể trên và hội/ hiệp hội, Trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương.

 

Các sản phẩm là hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa, gồm: Nhóm thực phẩm (gồm: Thực phẩm tươi sống; Thực phẩm thô sơ, sơ chế; Thực phẩm chế biến; Gia vị; Chè; Cà phê; Ca cao); Nhóm đồ uống (gồm: Đồ uống có cồn; Đồ uống không cồn); Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu (gồm: Thực phẩm chức năng, thuốc dược liệu, thuốc Y học cổ truyền; Mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược; Tinh dầu và thảo dược khác); Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ (gồm: Thủ công mỹ nghệ gia dụng, trang trí; Vải, may mặc); Nhóm sinh vật cảnh (gồm: Hoa; Cây cảnh; Động vật cảnh); Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

 

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình là 134.750 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp là 24.250 triệu đồng, ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) là 17.500 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các Chương trình khác là 14.000 triệu đồng và vốn doanh nghiệp, chủ thể tự bố trí tham gia là 74.000 triệu đồng.

 

Kế hoạch đề ra các nội dung và nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng trên địa bàn tỉnh; Chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường; Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP; Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm OCOP; Nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai chương trình; Đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong Chương trình OCOP...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh