Thứ sáu, Ngày 01/03/2024 -

Số/Kí hiệu
908/KH-UBND
Ngày ban hành
31/03/2023
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác
Về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý. (29/02/2024)
Sửa đổi khoản 5 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh (29/02/2024)
Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. (29/02/2024)
V/v đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (29/02/2024)
Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. (28/02/2024)
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. (28/02/2024)
V/v triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt I năm 2024 trên địa bàn tỉnh. (28/02/2024)
Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh. (28/02/2024)
Về việc kiểm tra, xử lý thông tin cơ quan thông tin báo chí phản ánh. (28/02/2024)
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. (28/02/2024)