Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

ĐBQH tỉnh Kon Tum tham gia thảo luận về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
Ngày đăng: 27/05/2023  14:02
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 27/5, tại phiên thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; ĐBQH tỉnh Kon Tum Phạm Đình Thanh và 14 ĐBQH đã phát biểu ý kiến tham gia.

 

Đại biểu Phạm Đình Thanh phát biểu thảo luận

 

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Phạm Đình Thanh đánh giá thời gian qua Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất quan tâm chỉ đạo thực hiện mục tiêu đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

 

Cùng với đó, đã thực sự quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế và các quy định, hướng dẫn phục vụ công tác giám sát. Giám sát tối cao, giám sát chuyên đề đã được đổi mới, tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri ngày càng đổi mới và tăng cường, được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. 

 

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH ở địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động giám sát và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội hiện nay vẫn còn một số vấn đề chưa phù hợp cần được xem xét sửa đổi, bổ sung.

 

Về hoạt động giám sát cuối năm 2023 và năm 2024, đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND để kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo đẩy mạnh và thực hiện chặt chẽ hơn hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp trung ương và địa phương. 

 

Việc văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành không đúng trình tự quy định, không phù hợp, thiếu tính khả thi, thậm chí có sai sót đang là những khó khăn, cản trở lớn cho hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là cản trở rất lớn liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong thời gian vừa qua.

 

Đại biểu Phạm Đình Thanh cũng đề nghị tiếp tục quan tâm, giám sát việc thực hiện lời hứa của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên của Chính phủ. Theo đại biểu đây là vấn đề cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm./.

 

Hồ Nam (VP-Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)