Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 29/5 - 02/6/2023
Ngày đăng: 04/06/2023  15:55
Mặc định Cỡ chữ
Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục; Tăng cường ngăn chặn, xử lý vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm; Xây dựng Dự án về trợ cấp gạo gia đình tham gia bảo vệ rừng; Giá thuê, thuê mua đối với chung cư Nhà ở xã hội; Triển khai công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Tiếp tục rà soát, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG; Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/5 - 02/6/2023.

 

Ảnh minh họa

 

Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục

 

Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục áp dụng trên địa bàn tỉnh, gồm: (1) Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học; (2) Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học cơ sở; (3) Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông; (4) Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non.

 

Các định mức kinh tế - kỹ thuật trên là định mức lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư để hoàn thành việc giáo dục đào tạo cho 01 học sinh đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; dùng làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt đơn giá, giá dịch vụ giáo dục các cấp học tương ứng và quản lý kinh tế trong hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2023.

 

Tăng cường ngăn chặn, xử lý vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 1573/UBND-NNTN ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đường sông,… để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

 

Thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán, vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép qua biên giới vào Việt Nam; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh nhằm giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh...

 

Giao các địa phương xây dựng Dự án về trợ cấp gạo gia đình tham gia bảo vệ rừng

 

Tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 30/5, UBND tỉnh quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Theo đó, giao UBND các huyện, thành phố xây dựng Dự án về trợ cấp gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Điều 22 Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức cấp gạo cho từng hộ gia đình trong vùng dự án theo định kỳ 03 tháng một lần tại mỗi cấp thôn, bản làng nơi hộ gia đình cư trú.

 

Loại gạo trợ cấp là gạo tẻ thường, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gạo dự trữ quốc gia hiện hành. Ưu tiên loại gạo phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc được sản xuất ở địa phương (nếu trợ cấp bằng gạo).

 

Giá thuê, thuê mua đối với chung cư Nhà ở xã hội

 

Tại Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

 

Giá thuê  là 51.031 đồng/m2/tháng (bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí bảo trì, thuế giá trị gia tăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành). Hệ số tầng điều chỉnh giá thuê (hệ số K), cụ thể: Tầng 1 có hệ số 1,2; tầng 2 và tầng 3 có hệ số 1,15, tầng 4 có hệ số 1,05, tầng 5 có hệ số 1,0, tầng 6 có hệ số 0,95, tầng 7 có hệ số 0,9, tầng 8 có hệ số 0,85 và tầng 9 có hệ số 0,8. Tiền thuê nhà phải trả hàng tháng bằng giá thuê nhà ở xã hội nhân với (×) diện tích sử dụng căn hộ (m2) và nhân với (×) hệ số tầng điều chỉnh giá thuê tương ứng với căn hộ thuê.

 

Giá thuê mua nhà ở xã hội là 101.048 đồng/m2/tháng (bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, thuế giá trị gia tăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì). Hệ số tầng điều chỉnh giá thuê mua theo hệ số quy định giá cho thuê nhà ở xã hội.

 

Giá trị của nhà ở thuê mua bằng giá thuê mua nhà ở xã hội nhân với (×) diện tích sử dụng căn hộ (m2), nhân với (×) hệ số tầng điều chỉnh giá thuê mua tương ứng với căn hộ thuê mua và nhân với (×) thời hạn là 120 tháng (là thời gian thu hồi vốn công trình để áp dụng tính giá thuê mua).

 

Người thuê mua nhà ở xã hội có trách nhiệm thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua và chi phí bảo trì đóng một lần tương ứng 2% giá trị của nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà ở và được thanh toán trong thời hạn tối thiểu 60 tháng và tối đa 120 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở; sau khi hết thời hạn thuê mua nhà ở và khi đã thanh toán hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

 

Triển khai công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023

 

Tại Công văn số 1608/UBND-NC ngày 31/5, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý làm phức tạp tình hình tại địa bàn.

 

Về công tác phòng, chống HIV/AIDS, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành tài liệu hướng dẫn tại các cơ sở y tế, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt tập trung nhằm phổ biến kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn, giới thiệu các dịch vụ khám và chữa các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát phục vụ công tác quản lý, điều trị; tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị kĩ thuật để triển khai lấy mẫu làm xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm và nghi nhiễm HIV.

 

Đối với công tác phòng, chống ma túy, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy và phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để Nhân dân biết, phòng ngừa, nhất là đồng bào DTTS tại khu vực biên giới nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, không để tội phạm ma túy lợi dụng, lôi kéo thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy. Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý, rà soát, thống kê, phân loại, kiểm tra, phúc tra, đánh giá chính xác tình trạng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”; thực hiện công tác xác định tỉnh trạng nghiện và triển khai áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Tăng cường công tác nắm tình hình làm cơ sở phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy với các lực lượng chức năng của các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia...

 

Tiếp tục rà soát, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

Để giải quyết, trả lời dứt điểm một số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tại Công văn số 1596/UBND-NNTN ngày 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền để chỉ đạo, phân công theo dõi giải quyết, trả lời dứt điểm, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần; khắc phục tình trạng tham mưu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri còn chung chung, mang tính viện dẫn, diễn giải nhiều…; đồng thời, chỉ đạo rà soát, phân loại các kiến nghị để có lộ trình, giải pháp giải quyết kiến nghị cử tri hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

 

Nâng cao vai trò trách nhiệm và chấn chỉnh việc chậm giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời chưa đầy đủ, chưa chính xác kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

 

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến người dân; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp Nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh

 

Tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 01/6, UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế tập thể làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Phó Trưởng ban.

 

Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh các giải pháp chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện các chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG năm 2023

 

Tại Công văn số 1628/UBND-KTTH ngày 01/6, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các  thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, chất lượng các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình MTQG theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Chủ động nghiên cứu, cập nhật các cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn thực hiện các chương trình của cơ quan Trung ương đã được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ; Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình theo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu giải ngân 100% số vốn thuộc các chương trình được giao trong năm 2023 và vốn kế hoạch các năm trước chuyển nguồn sang năm 2023.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, cấp xã, nhất là về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của Nhân dân theo quy định hiện hành.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và các bên liên quan về các chương trình nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023

 

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, tại Công văn số 1640/UBND-KGVX ngày 02/6, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục THPT thực hiện đúng, đủ chương trình và kế hoạch dạy học; tổ chức ôn tập và quản lý học sinh theo đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động liên quan Kỳ thi; tổ chức thực hiện tốt nghiệp vụ phục vụ Kỳ thi; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh, thiên tai, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh tham gia Kỳ thi, cho cán bộ, giáo viên tham gia coi thi và gia đình học sinh, đặc biệt là đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh là người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa...

 

Triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các khâu của Kỳ thi; Xây dựng phương án tài chính cho Kỳ thi, đảm bảo điều kiện để tổ chức Kỳ thi thành công, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông, đặc biệt ở các nút giao thông, những điểm xung yếu, tăng cường các phương tiện giao thông phục vụ kịp thời trong thời gian tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh; Chỉ đạo các đơn vị bưu chính, viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức Kỳ thi. Tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về mục đích, ý nghĩa, các quy chế, quy định, hướng dẫn và các vấn đề có liên quan đến Kỳ thi, nhất là những vấn đề, điểm mới của Kỳ thi, để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội...

 

Thái Ninh