Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Trong 06 đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.032 đơn vị máu
Ngày đăng: 08/06/2023  13:29
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện trong 06 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh đã tổ chức được 15 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 4.000 người dân hưởng ứng tham gia, có 3.400 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả đã tiếp nhận 3.032 đơn vị máu, đạt 59,45% chỉ tiêu Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao năm 2023.

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh là cơ quan Thường trực đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác vận động hiến máu tình nguyện như: Chương trình công tác năm 2023; Kế hoạch  tuyên  truyền  vận động  và tổ chức hiến  máu tình  nguyện năm 2023;  Kế hoạch  tổ chức phát động  hiến  máu  tình  nguyện  trong dịp Tết và “Lễ hội xuân hồng”; Kế hoạch tổ chức hiến máu hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4”...; Đồng thời hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 10 Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở.

 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phát triển các mô hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện,  ngân  hàng  máu  sống.  Hiện  nay toàn  tỉnh có 8 Câu  lạc  bộ với trên  515 thành viên; các câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên, tuyên truyền vận động và sẵn sàng tham gia hiến máu khẩn cấp khi có bệnh nhân cấp cứu.

 

Hàng tháng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị duy trì tổ chức thường xuyên được 02 đến 03 đợt hiến máu (những tháng cao điểm tổ chức từ 4-5 đợt). Tất cả các đợt tổ chức hiến máu tại chỗ đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên  quan,  do đó, việc chăm sóc sức  khỏe và  giải  quyết  chế độ của người hiến máu luôn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế.

 

Trần Huệ