Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2023
Ngày đăng: 08/06/2023  15:04
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 08/6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2023.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn có gần 90 học viên là lãnh đạo UBND, cán bộ văn hóa - xã hội của các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 08-09/6), các học viên được hướng dẫn kỹ năng thu thập thông tin, viết, biên tập tin, bài, cách đặt tít, sử dụng video, ảnh phù hợp…; hướng dẫn cách sử dụng một số phần mềm để hỗ trợ tác nghiệp bằng điện thoại như: viết, chỉnh sửa tin, bài nhanh chóng, cách thức chuyển nội dung tin, bài về cho Ban biên tập; phổ biến Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và các văn bản liên quan.

 

Ngoài ra, tại lớp tập huấn, các học viên còn được trao đổi, chia sẻ và được giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thông tin và truyền thông cơ sở.

 

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thu thập thông tin, viết và biên tập tin, bài để thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Nguyễn Hiệp