Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Cục thuế tỉnh: Thành lập BCĐ phòng chống gian lận hóa đơn
Ngày đăng: 08/06/2023  16:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 8/6, Cục Thuế tỉnh ban hành Quyết định 541/QĐ-CTKTU về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống gian lận hóa đơn tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

 

Ban Chỉ đạo do Cục trưởng Cục Thuế làm trưởng ban; Phó Cục trưởng Cục Thuế làm phó trưởng ban.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai đầy đủ các giải pháp để đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử theo Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/04/2023 của Bộ Tài Chính; tăng cường việc rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn theo Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 11/04/2023 và Thông báo số 220/TB-TCT ngày 28/04/2023 của Tổng cục Thuế; Kế hoạch số 1614/KH-CTKTU ngày 10/5/2023 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hóa đơn điện tử.

 

Nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình công tác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về công tác phòng chống gian lận hóa đơn; Đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống gian lận hóa đơn; Tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp thông tin nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi vi phạm về hóa đơn, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. 

 

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống gian lận hóa đơn tại cơ quan Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố và khu vực; Tiến hành đánh giá công tác phòng chống gian lận hóa đơn theo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thuế; Ban Chỉ đạo phòng chống gian lận hóa đơn hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm.

 

Dương Nương