Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023
Ngày đăng: 09/06/2023  20:12
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 09/6, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023.

Quang cảnh lễ bế mạc

 

 

Trong thời gian 03 ngày, 74 đồng chí tham gia lớp học đã được nghiên cứu, học tập 05 bài lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, phương pháp trình bày của đội ngũ báo cáo viên và công tác lựa chọn đối tượng chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ, đa số học viên tham gia lớp học đều có ý thức, trách nhiệm tốt, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học. 

 

Kết thúc khóa học, Ban chỉ đạo lớp học đã tiến hành kiểm tra nhận thức và đánh giá kết quả của quá trình học tập của các học viên. Kết quả có 100% học viên tham gia lớp học đạt yêu cầu, trong đó, có 13 học viên đạt loại Giỏi (chiếm 17,6%), 55 học viên đạt loại Khá (chiếm 74,3%), 06 học viên đạt loại Trung bình (chiếm 8,1%).

Trao giấy chứng nhận cho học viên

 

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam để không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng./.

 

Lê Hằng