Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 11 - 15/9/2023
Ngày đăng: 17/09/2023  21:27
Mặc định Cỡ chữ
(http://kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính; Bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô; Thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm; Khen thưởng thành tích trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023; Chỉ đạo về chăm sóc diện tích rừng trồng và cây phân tán; Chỉ đạo triển khai công tác chuyển đổi số; Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết nối các tuyến đường bộ cao tốc; Tăng cường triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH những tháng cuối năm 2023; Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11 - 15/9/2023.

 

Ảnh minh họa

 

Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính

 

Tại Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước (QLNN) đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Quy chế, công tác phối hợp thực hiện trên các nguyên tắc: Hoạt động phối hợp phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quy định của pháp luật về xử lý VPHC; Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; tập trung, thống nhất, không chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước đã được pháp luật quy định.

 

Hoạt động phối hợp trên các nội dung: Tổ chức triển khai, xây dựng, hoàn thiện; phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Tham gia giải quyết, xử lý đối với hồ sơ xử phạt VPHC thuộc trường hợp giải trình, có nhiều tình tiết phức tạp; Kiểm tra việc thi hành; Phối hợp thanh tra việc thi hành; Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu, thống kê và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

 

Bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô

 

Tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 13/9, UBND tỉnh bổ sung nội dung về định hướng bố trí các ngành nghề tại Cụm Công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt tại điểm 4 Điều 1 Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh, gồm các ngành, nghề: Sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm, dược liệu, chế biến sâu các sản phẩm từ mủ cao su và một số ngành công nghiệp, chế biến khác ít gây ô nhiễm môi trường.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 và Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm

 

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và để chủ động thực hiện các phương án giá theo lộ trình quy định, phù hợp với biến động của các yếu tố hình thành giá; tại Công văn số 3069/UBND-KTTH ngày 14/9, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để tham mưu có biện pháp điều hành phù hợp, đáp ứng nhu cầu của địa phương và mục tiêu kiểm soát lạm phát; Tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả, thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết, bình ổn giá các mặt hàng Nhà nước quản lý trên địa bàn; Chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, không để đứt gãy nguồn cung, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là trong dịp lễ, tết cuối năm, mùa du lịch khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao.

 

Giao các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố giá, chỉ số giá đảm bảo sát với biến động của thị trường và đầy đủ thông tin; Theo dõi sát tình hình sản xuất và nguồn cung các nông sản vào chính vụ để định hướng sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch, đầy đủ thông tin về giá và công tác điều hành giá, nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng...

 

Khen thưởng thành tích trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

 

Ngày 14/9, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 434/QĐ-UBND khen thưởng thành tích trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh, cụ thể: (1) Tặng Bằng khen cho 13 thí sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023; (2) Tặng Bằng khen cho 27 cá nhân đã có thành tích trong công tác chỉ đạo, tham gia tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Kon Tum có 5.028 thí sinh tham gia dự thi (trong đó có trên 1.700 thí sinh dân tộc thiểu số); kết quả tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 98,74% (tăng 1,0% so với năm 2022); điểm trung bình môn thi tốt nghiệp đạt 6,19 điểm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Kon Tum tăng 6 bậc về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2023 so với năm 2022, đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên.

 

Chỉ đạo về chăm sóc diện tích rừng trồng và cây phân tán

 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT liên quan việc hỗ trợ thêm kinh phí chăm sóc đối với các dự án trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh, tại 3089/UBND-NNTN ngày 15/9, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, huy động các nguồn hợp pháp khác (ngoài ngân sách) để hỗ trợ thêm kinh phí chăm sóc đối với các dự án trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn.

 

Kêu gọi, vận động các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng trên địa bàn đóng góp nhân công để hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên địa bàn trong việc chăm sóc, bảo vệ các diện tích rừng và cây phân tán đã trồng nhằm góp phần bảo vệ thành quả trồng rừng trong thời gian qua, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đã tham gia các dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán chủ động đóng góp vốn, nhân công tổ chức chăm sóc, bảo vệ các diện tích rừng, cây phân tán đã trồng theo đúng thiết kế, dự toán và kế hoạch được phê duyệt; người dân tham gia trồng rừng là đối tượng được thụ hưởng thành quả trồng rừng sau này.

 

Nghiên cứu các mô hình nông lâm kết hợp để tận dụng được quỹ đất trồng rừng, trồng cây phân tán trong thời gian kiến thiết cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả; hướng dẫn cho người dân nghiên cứu áp dụng các mô hình có hiệu quả để có thêm nguồn thu nhập cho người dân và thuận lợi cho công tác theo dõi, chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, cây phân tán đã trồng đảm bảo sinh trưởng tốt, thành rừng.

 

Chỉ đạo triển khai công tác chuyển đổi số

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại Công văn số 3082/UBND-KGVX ngày 15/9, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 tỉnh Kon Tum và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

 

Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ: (1) Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; (2) Rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ưu tiên triển khai chuyển đổi số các lĩnh vực: cửa khẩu, giao nhận hàng hóa, nông nghiệp, du lịch, dệt may và sản xuất công nghiệp.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở tỉnh; Phối hợp thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương; Tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp để tăng cường phổ cập các yếu tố cơ bản của xã hội số...

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết nối các tuyến đường bộ cao tốc

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương; tại Công văn số 3086/UBND-HTKT ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan và các địa phương chủ động nghiên cứu, tham mưu, cập nhật, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, bảo đảm sự gắn kết, liên thông, đồng bộ giữa tuyến đường bộ cao tốc và các tuyến đường địa phương, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất, phát triển các không gian kinh tế, tận dụng tối đa lợi thế do các tuyến đường bộ cao tốc mang lại; không để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Giao Sở Giao thông vận tải rà soát việc bố trí các nút giao kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh cho phù hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền nội dung đề xuất, bổ sung.

 

Tăng cường triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH những tháng cuối năm 2023

 

Tại Công văn số 3094/UBND-NNTN ngày 15/9, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2023 (gồm các chỉ tiêu: Cây ăn quả trồng mới; cây Mắc Ca trồng mới; phát triển Sâm Ngọc Linh; cây dược liệu khác; rừng trồng mới; cà phê xứ lạnh; cây mía; xây dựng NTM....) của địa phương, đơn vị được giao trong chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ đến nay chưa đạt hoặc đạt thấp so với kế hoạch 2023, để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

 

Đối với UBND các huyện, thành phố đã đăng ký mục tiêu xây dựng xã, thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, chủ động rà soát, tập trung đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí; chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để quyết tâm hoàn thành; đồng thời, có giải pháp giữ vững tiêu chí đã đạt được và phân công trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo xã theo dõi, phụ trách từng tiêu chí, từng địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp hiệu quả thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí của xã.

 

Giao các cơ quan liên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2023; hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển đa dạng các hình thức hợp tác của nông dân, phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

 

Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

 

Tại Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 15/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn và trực tiếp chăm sóc, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ của cấp huyện (trừ các công trình ghi công liệt sĩ do các cơ quan cấp tỉnh quản lý); UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý đối với công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn cấp xã (trừ các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn do cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện quản lý). Nội dung quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP...

 

Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm: Nghĩa trang liệt sĩ là nơi an táng thi hài, hài cốt liệt sĩ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ, phù hợp với quy hoạch của từng địa phương; Đài tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng ở trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh; trung tâm của huyện, thành phố không có nghĩa trang liệt sĩ hoặc nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu; Đền thờ liệt sĩ là nơi thờ và ghi danh các liệt sĩ được xây dựng ở nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu; Nhà bia ghi tên liệt sĩ được xây dựng tại xã, phường, thị trấn, huyện nơi không có nghĩa trang liệt sĩ. Mộ liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Điều 42 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khoản 5 Điều 151, Điều 152 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng...

 

Thái Ninh