Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Ngày đăng: 19/09/2023  15:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó:

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng,  chống và kiểm soát ma túy. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại và hiểm họa ma túy với nội dung, hình thức phù hợp cho từng địa bàn, nhóm đối tượng theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ma túy và thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động cá biệt thanh, thiếu niên hư, đối tượng có nguy cơ cao bị lôi kéo tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc các tôn giáo tham gia công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức triển khai thiết thực, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động như: “Tháng hành động phòng, chống  ma túy (tháng 6); Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6”,... nhằm lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế để quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia vào công tác này.

 

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy, gắn với ưu tiên triển khai các chính sách phát triển KTXH đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, địa bàn biên giới, nhất là chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ việc làm, phát triển sản xuất; Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy; thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử tội phạm về ma túy; lựa chọn một số vụ án điểm để đưa ra xét xử công khai theo quy định nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Thái Ninh