Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Trồng trọt
Ngày đăng: 04/12/2023  14:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Trồng trọt áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, phê duyệt mới 06 quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: (1) Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; (2) Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; (3) Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; (4) Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; (5) Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng; (6) Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Lê Hằng