Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI
Ngày đăng: 05/12/2023  10:26
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 05/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) khai mạc Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng điều hành hội nghị có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Dự hội nghị có 45/50 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan trung ương tại tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Hội nghị cho ý kiến đối với 05 nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và dự thảo Nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024;  Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023 của Đảng bộ tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Tình hình công tác tài chính năm 2023 của Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Tỉnh ủy những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cả nước và khu vực Tây Nguyên, song các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã ra sức nỗ lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế.

 

Đó là, tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách nhà nước không đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác đấu giá, khai thác quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Việc ban hành giá đất cụ thể còn chậm; quản lý nhà nước về đất đai có mặt còn hạn chế. Nông nghiệp chưa phát huy được yếu tố lợi thế và gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ; chưa hình thành nhiều các vùng sản xuất tập trung đối với một số loại cây ăn quả, dược liệu để tạo vùng nguyên liệu lớn.

 

Một số cơ sở giáo dục chưa đồng bộ, tình trạng thiếu giáo viên dạy học các cấp vẫn còn xảy ra. Công tác chuyển đổi số còn chậm; việc ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí. Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững còn hạn chế.

 

Chất lượng triển khai một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng chưa cao. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa được gắn giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu; nội dung chưa tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền…

 

Từ những khuyết điểm, hạn chế trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, liên hệ, làm rõ trách nhiệm của ngành mình, địa phương mình đối với những khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong năm 2024 .

 

Quang cảnh hội nghị

 

Dương Nương