Chủ nhật, Ngày 14/04/2024 -

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023
Ngày đăng: 12/12/2023  17:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.

 

Theo đó, kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 có 555 người đủ điều kiện tham dự kỳ thi. Xem danh sách tại đây.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 thông báo đến người đăng ký dự tuyển và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; đồng thời niêm yết và đăng tải công khai Quyết định này theo quy định; triển khai các thủ tục tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh