Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông về phát triển nông nghiệp
Ngày đăng: 21/02/2024  20:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/02, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Dự buổi làm việc, có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện Kon Plông; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Tấn Phục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành liên quan của tỉnh;

 

Về phía huyện Kon Plông, dự buổi làm việc có tập thể Ban Thường vụ huyện ủy; lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Bí thư, Thôn trưởng trên địa bàn và đại diện các doanh nghiệp.

 

Tại buổi làm việc, đại diện Huyện ủy Kon Plông đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy và thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông về phát triển phát triển nông nghiệp trên địa bàn (Kết luận 1231-KL/TU, ngày 04/7/2023; Kết luận 1341-KL/TU ngày 21/12/2023 của Thường trực Tỉnh uỷ); đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy và kết quả giải quyết các kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo của huyện, thời gian vừa qua, việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đã từng bước thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, qua đó đã khắc phục một phần tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, sản lượng, năng suất và hiệu quả thấp; kết quả thu hút, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp có sự tăng lên về số lượng, quy mô, thay đổi về chất lượng; Quy hoạch nông nghiệp, đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) được chú trọng; Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ cũng được quan tâm; Doanh nghiệp, người dân đã chú trọng áp dụng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; một số sản phẩm đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; kinh tế tập thể (KTTT), trang trại, tổ hợp tác (THT), doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp từng bước hoạt động hiệu quả.

 

Trong đó, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2023 đạt 820 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng giá trị sản xuất trên toàn huyện. Tính đến cuối năm 2023, các loại cây trồng đạt, vượt so với Nghị quyết số 05-NQ/TU; trong đó, cây hàng năm 8.962 ha (đạt 116 %), cây dược liệu 1.317 ha (104,9 %), cây lâm nghiệp 4.326,7 ha (108,2%), cây cà phê xứ lạnh 947,4 ha (59%) và cây ăn quả 1.346,6 ha (89,8%).

 

Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 266 ha. Diện tích nhà màng, nhà kính 33,4 ha. Diện tích áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương 205 ha. Có 21 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 03 trang trại, 25 hộ cá thể sản xuất nông nghiệp có UDCNC; có 11 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), trang trại được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 01 THT được cấp chứng nhận VietGAP; chứng nhận VietGAP cho 01 vùng sản xuất lúa gạo đỏ với diện tích 20 ha. Hỗ trợ 15 tổ chức, cá nhân làm mã QR Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

 

Tổng đàn gia súc hiện có đến cuối năm 2023: 25.057 con. Hiện nay, có 01 trang trại chăn nuôi dê công nghệ cao tại huyện Kon Plông với diện tích chuồng nuôi 2,5 ha. Thực hiện chăn nuôi theo quy trình chăn nuôi VietGAP. Trên địa bàn huyện có 0,7 ha nuôi trồng thuỷ sản UDCNC (nuôi cá nước lạnh).

 

Hiện nay toàn huyện có 40 THT hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, với tổng số 359 thành viên và có 48 HTX đang hoạt động, tổng số thành viên tham gia HTX là 509 người (người DTTS là 127 thành viên, lao động thường xuyên tham gia vào HTX là 286 người); có 16 HTX sản xuất kinh doanh nông nghiệp, trong đó có 01 HTX trồng rau, hoa, đậu các loại sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm.

 

Bên cạnh đó, việc phát triển nông nghiệp UDCNC gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ và thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy về nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như: Lượng tiêu thụ sản phẩm vẫn còn hạn chế, chủ yếu bán lẻ trên thị trường, bán cho các tư thương, bán hàng trực tuyến... chưa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với đơn hàng lớn; các Dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn nhiều nhưng tiến độ triển khai dự án còn chậm; đa số các dự án chưa thực hiện đúng cam kết đầu tư; việc đầu tư hạ tầng vùng quy hoạch phát triển rau hoa còn hạn chế.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, đến nay các cấp, các ngành đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa để triển khai thực hiện, từ đó đã góp phần nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, UDCNC trong năm 2022 khoảng 2.314 tỷ đồng, đạt 19,4 % trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; toàn tỉnh đã có 02 vùng sản xuất nông nghiệp UDCNC, 02 doanh nghiệp nông nghiệp UDCNC; thu hút 20 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.553,1 tỷ đồng, trong đó có 01 dự án nông nghiệp UDCNC. Diện tích sản xuất có ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện nay là 16.878 ha.

 

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, UDCNC gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ thực sự đã có chuyển biến tích cực.

 

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được chú trọng đẩy mạnh; đã thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 gồm 69 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 57.000 tỷ đồng.

 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành của tỉnh và UBND huyện Kon Plông triển khai thực hiện các giải pháp để phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Các đồng chí: Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, các đơn vị liên quan và doanh nghiệp đã trao đổi thảo luận các nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông, đề xuất, kiến nghị giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định, với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, huyện Kon Plông có nhiều tiềm năng để trồng, chăm sóc rau, hoa xứ lạnh; tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, địa phương chưa thực sự biến thế mạnh này trở thành lợi thế giúp tăng nguồn thu ngân sách và hỗ trợ bà con vùng đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo.

 

Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền huyện Kon Plông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thôn, xã tổ chức họp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nhất là trồng, chăm sóc các loại rau, hoa, cây dược liệu; đồng thời xây dựng cho được vùng chuyên canh cây cà phê và rau hoa xứ lạnh; nhất là UDCN vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng.

 

Đối với việc kết nối thị trường tiêu thụ, đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của các THT, HTX và doanh nghiệp; đồng thời đề nghị các đơn vị mạnh dạn, năng động trong xúc tiến thương mại để góp phần giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện Kon Plông đến người tiêu dùng để người dân phát triển kinh tế và làm giàu được từ việc trồng rau, hoa, cà phê xứ lạnh. Tập trung tuyên truyền người dân trên địa bàn trồng rau, hoa để xây dựng thành vùng chuyên canh trồng rau, hoa xứ lạnh; đưa việc trồng rau, hoa xứ lạnh của Măng Đen, Kon Plông sớm trở thành thương hiệu.

 

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kon Plông và các ngành liên quan sớm có kế hoạch để trong mùa mưa năm 2024 tiếp tục trồng cây thông ba lá dọc hai bên đường đèo Măng Đen; dọc các tuyến đường nội thị trấn và trong các cơ quan đơn vị còn đất trống thì tiếp tục trồng cây thông ba lá để phủ xanh và tiếp tục nhân rộng trồng hoa Mai Anh Đào dọc các tuyến đường nội thị trấn Măng Đen và trong khuôn viên các cơ quan; tiếp tục mở rộng các tuyến đường trồng cây hoa Mua.

 

Đồng chí giao UBND huyện chỉ đạo xã Hiếu và thị trấn Măng Đen trồng lại rừng mà do người dân đã phá trước đây nhưng đang bỏ hoang không canh tác; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại việc để mất rừng, mất đất rừng tại 02 xã Hiếu và Pờ Ê, nghiên cứu để thu hồi trồng lại rừng; xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến các vi phạm; UBND các cấp chịu trách nhiệm và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xử lý trách nhiệm trong việc để mất rừng, để đất trống đồi trọc…/.

 

Vũ Huệ