Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/02/2024  10:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 667/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là Quản lý chặt chẽ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sâm Ngọc Linh Kon Tum đảm bảo chất lượng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” cho các sản phẩm chế biến từ sâm củ.

 

Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống sâm (hạt giống, cây giống) không rõ nguồn gốc; sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm củ Ngọc Linh chưa được cấp quyền sử dụng hoặc vi phạm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”.

 

Để đạt được những mục đích đề ra Kế hoạch đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gồm: (1) Công tác thông tin, tuyên truyền; (2) Quản lý nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh; (3) Quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; (4) Quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”; (5) Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh; (6) Hoạt động của phòng thí nghiệm phân tích ADN và phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh; (7) Xử lý tên miền và tên doanh nghiệp xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”; (8) Quản lý thuế trong kinh doanh sâm Ngọc Linh; (9) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; (10) Công tác phối hợp quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh.

 

UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện.

 

Trần Huệ - Diệu Linh