Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 29/02/2024  10:25
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1297/VPCP-KSTT ngày 29/02/2024 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm tra, khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng được giao, cụ thể như sau:

 

Đề nghị các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Y tế; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đề nghị các Bộ: Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

 

Đề nghị 14 bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an, Y tế; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại giao; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Cao Bằng; Đắk Nông; Đồng Nai; Khánh Hòa; Long An; Phú Yên; Quảng Bình; Sơn La; Thái Bình; Thừa Thiên Huế hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

 

Đề nghị 17 Bộ, ngành: Thông tin và Truyền thông; Công an; Ngoại giao; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài chính; Công Thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Ủy ban dân tộc; Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thành việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Việc rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý (bao gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành và địa phương) có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ; và cập nhật, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định tại Chương III Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Đề nghị các Bộ: Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Y tế hoàn thành kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin trên với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, tránh tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động.

 

Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa Cổng thông tin một cửa Quốc gia với Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi cho tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ: Công an; Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn hóa thông tin, mã thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia phù hợp với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thành việc triển khai, cung cấp các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia và thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu3 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

 

Đề nghị Ủy ban nhân dân 08 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: An Giang; Bà Rịa – Vũng Tàu; TP Cần Thơ; Đắk Nông; Kiên Giang; Sóc Trăng; Tây Ninh; TP Hồ Chí Minh hoàn thành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Đề nghị 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Kạn; Hà Tĩnh; Hậu Giang; Khánh Hòa; Lai Châu; Nam Định; Ninh Thuận; Phú Yên; Quảng Ninh; Sơn La; Tây Ninh; TP Hà Nội; TP Hải Phòng; Thanh Hóa; Hưng Yên; Lào Cai; Thừa Thiên Huế; Vĩnh Phúc chưa triển khai hoặc triển khai có lúc còn gián đoạn đối với dịch vụ công trực tuyến Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện rà soát, tích hợp, cung cấp đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch công Quốc gia quá hạn đang xử lý; thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại điểm đ, khoản 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

                                                                                            Trịnh Minh