Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2024
Ngày đăng: 12/03/2024  08:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 807/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBNd các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2024.

 

Theo đó, yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải,… không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

 

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình giá cả để hoàn thiện, điều chỉnh các kịch bản điều hành giá sát với tình hình thực tế.

 

Chủ động đẩy mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác, chính thống, phản ánh trung thực về tình hình giá cả các mặt hàng trong phạm vi quản lý để kịp thời truyền tải đến người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh...

 

Vũ Huệ - Thái Lộc