Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo công tác an sinh xã hội
Ngày đăng: 16/03/2024  08:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh có Công văn số 857/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở: Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các em A Lương và Y Than

 

Về tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ em A Lương (xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy) và em Y Than (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi), UBND tỉnh giao UBND các huyện Kon Rẫy và Ngọc Hồi khẩn trương huy động các nguồn kinh phí hợp pháp và nhân lực để hỗ trợ cho các em sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống; thường xuyên theo dõi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng khó khăn tại địa phương với mục tiêu “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giao UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các phòng, ban liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ sản xuất cho gia đình em Y Than.

 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát nắm danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (như: người già neo đơn, không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi, trẻ em không có điều kiện đến trường; hộ gia đình có nhà ở tạm bợ, dột nát hoặc lao động chính bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động…); phối hợp với các cơ quan căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án hỗ trợ đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Khẩn trương rà soát các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở bảo trợ xã hội và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở.

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, địa phương rà soát, tạo mọi điều kiện để trẻ em thuộc các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường...

 

Cổng TTĐT tỉnh