Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
Ngày đăng: 16/04/2024  14:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1293/UBND-NNTN triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Theo đó, yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có giải pháp, biện pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước; hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải pháp ứng phó phù hợp; trường hợp nguy cơ bị thiếu nước nghiêm trọng, chỉ thực hiện tưới để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, kết hợp với việc sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để giữ ẩm, hạn chế thất thoát nước do bốc hơi; thực hiện công tác khắc phục hạn, hán, thiếu nước theo phương châm 4 tại chỗ.

 

Tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân biết, chủ động thực hiện giải pháp ứng phó nắng nóng, hạn hán; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước ngọt; hướng dẫn và vận động người dân thực hiện các biện pháp trữ nước, xử lý nước trong trường hợp hạn hán không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

 

Đề nghị các đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, tổ chức theo dõi trữ lượng và chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt, có kế hoạch phân phối hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt, đảm bảo đủ nước cấp cho sinh hoạt trong thời kỳ xảy ra hạn hán, thiếu nước.

 

Huy động trang thiết bị phục vụ cấp, trữ nước và xử lý nước cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, như thiết lập các điểm cấp nước tập trung, bồn trữ nước, máy lọc nước, hóa chất xử lý nước,... Trường hợp cấp bách, không còn nguồn cấp nước cho sinh hoạt, cần sử dụng các phương tiện lưu động, như xe cứu hỏa, xe quân đội chuyên chở nước cung cấp đến từng cụm dân cư.

 

Chủ động bố trí các nguồn kinh phí do địa phương quản lý để triển khai thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng, chống hạn hán./.

Lê Hằng - Văn Hạ