Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
Ngày đăng: 19/04/2024  10:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1324/UBND-KGVX về việc thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

 

UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị, địa phương bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc phân công trực lãnh đạo, trực ban, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống đột xuất, phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị.

 

Trần Huệ - Phan Phượng