Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản
Ngày đăng: 19/04/2024  15:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1339/UBND-NNTN về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2024; chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp trồng rừng, cây phân tán và phát triển vùng nguyên liệu tập trung các loại cây trồng chủ lực của tỉnh. Chủ động phòng, chống các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục thực hiện công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; kết nối các doanh nghiệp tổ chức thu mua nông sản tại các địa bàn, cơ sở đã được cấp mã số vùng trồng.

 

Tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình tham gia liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, với quy mô lớn theo hướng hàng hóa, tạo nhiều sản phẩm có thế mạnh của từng địa phương.

 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất và thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm, không để tồn đọng; chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát diện tích rừng trồng giai đoạn trước đây đủ tiêu chí thành rừng cập nhật vào diễn biến rừng; Rà soát diện tích đất trống trên kết quả kiểm kê rừng năm 2014 đã phục hồi rừng tự nhiên đủ tiêu chí thành rừng cập nhật vào diễn biến rừng.

 

Tiếp tục theo dõi mực nước các hồ chứa, tham mưu thực hiện điều tiết nước phục vụ tưới vụ Đông xuân năm 2023-2024; theo dõi diễn biến thời tiết, tổng hợp báo cáo tình hình khô hạn, thiếu nước và công tác phòng chống hạn của các địa phương, đơn vị để kịp thời tham mưu giải pháp chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2024 để có phương án đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung; tập huấn hướng dẫn cho các huyện, thành phố và các chủ cung cấp nước về công tác lập kế hoạch thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024 - 2028.

 

Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh các trình tự thủ tục công nhận các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nguyên liệu tập trung theo quy định. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trong tháng 4 năm 2024.

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan về dự bảo diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp trong thời gian trên địa bàn tỉnh phù hợp, hạn chế tối đa các thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra.

 

Hướng dẫn các huyện, thành phố hực hiện việc quy hoạch, định hướng các vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư và định hướng cho người dân chăn nuôi các loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

 

Giao UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện rà soát quỹ đất có khả năng phát triển các loại cây trồng chủ lực của tỉnh để vận động Nhân dân trồng mới năm 2024 đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng đối với những diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao; rà soát đất cơ cấu cho lâm nghiệp chưa có rừng để triển khai trồng rừng năm 2024.

 

Xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn; đẩy mạnh và phát huy vai trò của các Hợp tác xã trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2024.

 

Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư; xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

 

Huy động, lồng ghép và triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư về lĩnh vực nước sạch nông thôn, nhất là các xã phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới thuộc kế hoạch năm 2024; chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, sử dụng công trình cấp nước tập trung tiếp tục thực hiện mở rộng mạng lưới cấp nước để tăng số đấu nối cấp nước và nâng cấp, cải tạo nhằm đảm bảo về nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn.

 

Lê Hằng - Thanh An