Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024
Ngày đăng: 24/05/2024  11:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/5/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 238/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Theo đó, ngày 10/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (Ban chỉ đạo), Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ủy ban quốc gia) đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo và Ủy ban quốc gia, nhận định của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thiên tai thời gian tới, kiến của một số Bộ, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao, biểu dương cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức xã hội, Ban chỉ đạo và Ủy ban quốc gia, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai, sự cố…Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục…

 

Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiên tai sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bất thường, những tháng cuối năm có thể xảy ra bão, lũ dồn dập do tác động của hiện tượng La Nina (đã diễn ra năm 2020). Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát kế hoạch, phương án và chủ động bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, trong đó quan điểm chỉ đạo chung là phải chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”, lấy sự an toàn của người dân là điều kiện tiên quyết trong các hoạt động của phòng, chống thiên tai, sự cố.

 

Cơ bản thống nhất nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại báo cáo của Ban chỉ đạo và Ủy ban quốc gia, đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự (PTDS), trong đó đối với quy định về tổ chức phối hợp liên ngành về phòng thủ dân sự chỉ quy định các nội dung đã rõ, được luật giao, thuộc thẩm quyền của Chính phủ, phù hợp với Luật phòng thủ dân sự, Luật phòng chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan, không đưa vào dự thảo Nghị định những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

 

Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và cơ quan tham mưu, hỗ trợ ra quyết định cho Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự theo quy định của Luật phòng thủ dân sự, Luật phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan để hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trong đó lưu ý phải đảm bảo nguyên tắc tổ chức mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kịp thời hơn, tránh chồng chéo, lúng túng trong thực hiện, kế thừa, phát huy những điểm mạnh của tổ chức hiện có, không để gián đoạn trong tham mưu chỉ đạo, điều hành ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh, nhất là những tháng tới là thời kỳ cao điểm về bão, mưa lũ.

 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn để công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, cứu hộ cứu nạn được kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

 

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai, dự báo sớm, kịp thời, chính xác nhất diễn biến thiên tai, nhất là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

 

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và của cả cộng đồng; đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của địa phương.

 

Chủ động rà soát lại kịch bản ứng phó thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa lũ và trước khi xảy ra bão, lũ; xác định trọng điểm xung yếu, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ rủi ro trước mùa mưa lũ; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kiểm soát rủi ro thiên tai với phương châm “phòng là chính”.

 

Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành, ứng phó thiên tai, sự cố của từng bộ, ngành, từng địa phương; chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa, liên hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, theo các tình huống, phương án, kế hoạch đã xây dựng.

 

Đa dạng hoá việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn; có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội hoá, nhất là trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai nhằm trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về thông tin, kỹ thuật, tài chính nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, ứng phó, khắc phục thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn./.

Trịnh Minh