Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn
Ngày đăng: 24/06/2024  13:40
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Bộ Công Thương có Văn bản số 4294/BTC-ATMT ngày 20/6/2024 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn.

Theo đó, thực hiện Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Công Thương) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Đối với Sở Công Thương: (i) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn, đơn vị điện lực tại địa phương phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Công tác kiểm tra cần xem xét mức độ tuân thủ quy định pháp luật về an toàn điện thuộc trách nhiệm của khách hàng sử dụng điện theo quy định pháp luật' để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu người dân khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về an toàn điện tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao, khu chung cư cao tầng, chung cư mini, khu nhà trọ, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ. (ii) Phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị điện lực tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn điện. (iii) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị điện lực tại địa phương thực hiện công tác kiểm tra sử dụng điện theo đúng quy định tại Thông tư 42/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

 

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo các Tổng công ty điện lực và đơn vị điện lực tại các địa phương huy động tối đa nguồn lực phối hợp với các cơ quan quản lý chức năng tại địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, đơn vị điện lực tại các địa phương tăng cường chỉ đạo và phát huy tối đa vai trò của lực lượng kiểm tra viên điện lực trong việc kiểm tra sử dụng điện của khách hàng (đặc biệt là việc thực hiện các quy định về an toàn điện) theo đúng quy định tại Thông tư 42. b) Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan để tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến đến người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp các biện pháp, kỹ năng sử dụng điện an toàn, giảm thiểu các nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra. Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 7 năm 2024./. 

Trịnh Minh