Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
Ngày đăng: 24/06/2024  21:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, cụ thể:

 

Vị trí 1

 

Vị trí số 01: Dọc hai bên đường trung tâm thị trấn Plei Kần thuộc Tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần.

 

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích đất khoảng 13.592,37m2 phía Tây tuyến đường trung tâm thị trấn Plei Kần từ đất cây xanh cảnh quan (có ký hiệu CX17) thành đất khu ở (có ký hiệu OM32A).

 

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích đất khoảng 7.450,22m2 phía Đông tuyến đường trung tâm thị trấn Plei Kần từ đất trồng cây công nghiệp sang đất khu ở (có ký hiệu OM32B).

 

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích đất khoảng 20.612,50m2 (thuộc lô đất có ký hiệu OM32) từ đất khu ở thành đất cây xanh cảnh quan (có ký hiệu CX18A) để đảm bảo không ảnh hưởng đến tỷ lệ đất cây xanh của đồ án Quy hoạch chung sau khi điều chỉnh cục bộ các nội dung nêu trên.

 

Vị trí 2

 

Vị trí số 02: Khu đất xây dựng chợ tại Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần.

 

Điều chỉnh dịch chuyển vị trí quy hoạch chợ tại giao lộ Hai Bà Trưng - Trương Quang Trọng (từ vị trí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 04/12/2019) đến vị trí mới cách vị trí cũ một tuyến đường giao thông có lộ giới 16m về phía Đông. Sau khi dịch chuyển, điều chỉnh phần diện tích đất quy hoạch chợ diện tích khoảng 36,406.57m2 nêu trên thành đất khu ở (có ký hiệu OM41A, diện tích khoảng 18.950,9m2 và OM42A, diện tích khoảng 17.455,6m2).

 

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích đất khoảng 52.725,5m2 (bao gồm khoảng 45.219,97m2 đất khu ở thuộc lô đất có ký hiệu OM42 (đất ở mới), khoảng 5.899,82m2 đất khu ở thuộc lô đất có ký hiệu OM41 (đất ở mới) và khoảng 1.605,71m2 đất cây xanh cảnh quan) thành đất thương mại - dịch vụ, gồm: lô đất xây dựng chợ trung tâm huyện (ký hiệu DV20, diện tích khoảng 45.219,97m2) và lô đất thương mại - dịch vụ (ký hiệu DV20A, diện tích khoảng 7.505,53m2).

 

Vị trí 3

 

Vị trí số 03: Khu đất trồng cây công nghiệp tại thôn 5 thị trấn Plei Kần.

 

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích khoảng 66.896,96m2 (bao gồm: vị trí 01 diện tích khoảng 17.009,62m2, vị trí 02 diện tích khoảng 16.589,34m2, vị trí 03 diện tích khoảng 25.387,95m2, vị trí 04 diện tích khoảng 7.910,05m2) từ đất trồng cây công nghiệp thành đất khu ở (bao gồm các lô đất có ký hiệu OM51A, OM51B, OM51C, OM51D).

 

Vị trí 4

 

Vị trí số 04: Vị trí đất quốc phòng đã bàn giao về cho địa phương tại Tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần.

 

Điều chỉnh cục bộ các lô đất quân sự (bao gồm lô đất có ký hiệu QS6 diện tích khoảng 3.022,91m2 và QS7 diện tích khoảng 4.769,61m2) thành đất khu ở (bao gồm các lô đất có ký hiệu OM38A và OM37B).

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ nêu trên; tổ chức quản lý, cập nhật vào các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng; triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư, xây dựng và pháp luật liên quan; không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh