Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

CPI tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 25/06/2024  22:13
Mặc định Cỡ chữ
Theo công bố của Cục Thống kê tỉnh, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2024 tăng 0,18% so với tháng trước; CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tăng 2,28% so với cùng kỳ năm 2023.

 

 

Theo đó, so với tháng trước (5/2024), CPI tháng 6/2024 trên địa bàn tỉnh tăng 0,18% (khu vực thành thị tăng 0,27%; khu vực nông thôn tăng 0,1%); tăng 3,14% so với tháng 6/2023 và tăng 1,49% so với tháng 12/2023. Trong tháng, giá cả thị trường tại địa bàn ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá.

 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm tăng, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,78%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,31%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,04%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,45%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; nhóm giáo dục tăng 0,32%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,3%. Ở chiều ngược lại, có 2 nhóm giảm, gồm: Nhóm giao thông giảm 2,67% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,63%.

 

Tính bình quân 6 tháng đầu năm 2024, CPI trên địa bàn tỉnh tăng 2,28% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm giảm giá, cụ thể:

 

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,73%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,2%; Nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 3,19%; Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,85%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,73%; Nhóm thuốc và thiết bị y tế tăng 9,83%; Nhóm giao thông tăng 2,58%; Nhóm giáo dục tăng 1,26%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,01%.

 

Ở chiều ngược lại, có 2 nhóm hàng giảm giá, gồm: Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 5,39% và Nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 2,92%.

 

 

Cũng theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh, chỉ số giá vàng tháng 6/2024 giảm 6,59% so với tháng trước, tăng 11,99% so với tháng 12/2023 và tăng 22,93% so với cùng kỳ năm trước; Giá đô la Mỹ giao dịch bình quân quanh mức 25.460 VND/USD, giảm 0,02% so với tháng trước, tăng 3,99% so với tháng 12/2023 và tăng 7,42% so với cùng kỳ năm trước...

 

Thái Ninh