Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Thông báo khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
29/10/2021  14:01 904 Lượt xem

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

 

Thực hiện Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 02 khu vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum nằm trong phạm vi diện tích lòng hồ Dự án thủy điện Đăk Mi 1 của Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum, cụ thể: (có Phụ lục kèm theo).

 

Xem Thông báo tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022