Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Khen thưởng 02 tập thể, 01 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Ngày đăng: 03/12/2018  00:42
Mặc định Cỡ chữ
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh: Kon Tum có 02 tập thể và 01 cá nhân vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 

02 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đợt này là Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi và Chi bộ thôn Bình Minh, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà.

01 cá nhân duy nhất của tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là bà Phạm Thị Tuyết – Giám đốc Công ty Cà phê Nguyên Huy Hùng (huyện Đăk Hà).
 
Được biết, toàn quốc có 201 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Đây là sự tôn vinh của Đảng và Nhà nước đối với những cá nhân và tập thể có nhiều cống hiến tiêu biểu cho nền nông nghiệp, đặc biệt là những doanh nhân, tổ chức cơ sở đảng, nông dân năng động, nhạy bén, dám nghĩ dám làm, đã tạo những chuyến biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới hiện đại, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
 
Được đánh giá là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được Nhân dân đồng tình và hưởng ứng; sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã được cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt được nhiều kết quả to lớn, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
 
Dương Nương
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?