Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc
Ngày đăng: 11/12/2022  10:55
Mặc định Cỡ chữ
Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh, đã phát huy vai trò của mình, thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và là “điểm tựa” tin cậy, vững chắc cho bà con vùng đồng bào DTTS trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thay đổi nếp nghĩ, cách làm phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Tiêu biểu như ông A Blong, dân tộc Rơ Mâm, làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy thực hiện tốt công tác vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác hòa giải ở cơ sở; đi đầu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Rơ Măm.

 

Ông A Bát, dân tộc Ba Na, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum là tấm gương điển hình về mọi mặt và có nhiều thành tích trong những năm qua và được nhiều lần tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh…

 

Bà Y Gar dạy các em nhỏ trong thôn hát dân ca

 

Bà Y Gar là Trưởng Ban Công tác Mặt thận thôn 12 (làng Kon Slak), xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy là người uy tín tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội; đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, các lứa tuổi vị thành niên có lối sống lành mạnh để tránh kết hôn sớm, vận động người dân thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình, tích cực tuyên truyền phổ biến về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới...

 

Ông A Định, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Đăk Pung, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô; ông Phan Văn Đường thôn 1, ông Lê Văn Hào thôn 3, ông Trương Văn Phúc thôn Chư Hem, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai...tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

 

Riêng ông A Định còn thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự tại thôn làng, vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất, thành lập 04 nhóm tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo; vận động người dân trong thôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hòa giải ở cơ sở và vận động nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

 

Và còn rất nhiều gương điển hình người uy tín tiêu biểu khác, luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong thôn, làng và được người dân thực sự tin tưởng.

 

Ông A Bát, người có uy tín thôn Kon Rơ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum chia sẻ, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các chính sách, chủ trương được đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong ý thức của mỗi công dân. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của bà con trong thôn được nâng cao, không xảy ra vi phạm pháp luật.

 

Người có uy tín A Ngốc (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) lại luôn đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong thời đại công nghệ, ông A Ngốc đã nỗ lực duy trì thường xuyên các hoạt động cộng đồng như hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao tại Nhà rông văn hóa của làng Le. Hiện, làng vẫn còn lưu giữ được 34 bộ cồng chiêng quý; duy trì được các lễ hội truyền thống như “Thổi tai”, “Ma chay”, “Bỏ mả”, “Lễ phát rẫy”, “Trỉa lúa”, “Mở kho lúa”. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho bà con bỏ các hủ tục lạc hậu, chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng.

 

Ông U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 678 người có uy tín. Người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với người dân, là điểm tựa tinh thần trong cộng đồng các dân tộc, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chính quyền tại cơ sở và giữ vững mối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với những đóng góp to lớn đó, đã góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi hủ tục, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.

 

“Ban Dân tộc tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín được phát huy tối đa vai trò của mình, góp phần giúp tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra” - Ông U Minh Nam cho biết thêm.

 

Dương Nương

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?