Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị lần thứ 11 UBMTTQVN tỉnh khóa IX
Ngày đăng: 12/06/2019  10:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa IX). Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên, ủy viên UBMTTQVN tỉnh và UBMTTQVN các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông qua Tờ trình về việc kiện toàn Ủy viên MTTQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 11 và báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019.

 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019 hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp và tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực như: Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm tình hình tư tưởng, tập hợp phản ánh kịp thời những kiến nghị của nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt việc tặng quà Tết cho người nghèo với tổng kinh phí gần 9,8 tỷ đồng; Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và các Ban chỉ đạo của tỉnh.

 

Đại hội Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn đảm bảo theo yêu cầu và tiến độ đề ra, MTTQ các huyện, thành phố đã tổ chức đại hội đại biểu đảm bảo chất lượng đúng theo thời gian quy định; Công tác chuẩn bị các nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh về cơ bản đáp ứng được yêu cầu và thực hiện tốt theo hướng dẫn của cấp trên.

 

Đã xây dựng và trình Thường trực Tỉnh ủy Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phù hợp với Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; Triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOFFICE trong hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc…  

 

 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Theo báo cáo, trong những tháng đầu năm, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả.

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao ước đạt 5.654 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước; tiến độ thu ngân sách đảm bảo khoảng 1.426 tỷ đồng, đạt 57,81% dự toán địa phương giao và bằng 114,73% cùng kỳ năm trước; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; tính từ đầu năm đã thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 956,4 tỷ đồng; xử lý nợ đọng xây dưng cơ bản đạt kết quả tốt; ba lĩnh vực đột phá được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển...

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua.

 

Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Xây dựng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền đến thôn, làng, tổ dân phố, kết hợp giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen; Hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời thống nhất biểu quyết 100% thôi chức vụ đối với 10 Ủy viên MTTQ tỉnh do nghỉ hưu hoặc chuyển sang nhiệm vụ khác của Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên khác trên địa bàn và bổ sung 10 Ủy viên nhiệm kỳ 2014-2019./.

 

Tin, ảnh: Diệu Linh