Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng
Ngày đăng: 20/03/2020  14:58
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 19/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy

 

Dự chỉ đạo tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh

 

Dự tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Ngọc Linh có các đồng chí: Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành có liên quan.

 

Thời gian vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở ngành đã đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh; đã có những đợt kiểm tra giám sát và chỉ đạo sát sao như: Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1105-TB/TU ngày 29/11/2019; ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5233-CV/VPTU ngày 19/12/2019; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND và Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh…

 

Riêng đối với việc xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên địa bàn thành phố Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra vụ việc.

 

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai; nhằm tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng, Hội nghị tập trung bàn về các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện, những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua và quán triệt nội dung chính của Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh; Trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng.

 

Trên cơ sở báo cáo, thảo luận của các đơn vị, địa phương, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Bám sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND và Kế hoạch số 443/KH-UBND.

 

UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn; Kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn; Chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh để đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch.

 

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề cao tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước được giao; Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa đơn vị với các địa phương./.

 

Tin, ảnh: Hoàng Lâm