Chủ nhật, Ngày 07/06/2020 -

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC ngành Khoa học và Công nghệ
Ngày đăng: 22/05/2020  10:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

Trong  63 quy trình nội bộ được phê duyệt có 18 quy trình liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và 45 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

Vũ Huệ